Kathmandu
Mr. Hari Bahadur Pandey Chhetri

Mr. Hari Bahadur Pandey Chhetri

Chairman

Bijay Raj Shrestha

Bijay Raj Shrestha

Director

Bal Bahadur Pandey

Bal Bahadur Pandey

Manager

Shushil Pandey

Shushil Pandey

Interview Co-Ordinator

Bishnu Kumari Kumal

Bishnu Kumari Kumal

Documentation

KB Rana

KB Rana

PRO

Diwas Dhakal

Diwas Dhakal

PRO

Ganga Bhandari

Ganga Bhandari

PRO

Anisha Aryal

Anisha Aryal

Receptionist

Hom Bahadur Thapa Magar

Hom Bahadur Thapa Magar

Security Guard

Bishnu Bhattarai

Bishnu Bhattarai

Office Girl

Pokhara
Samir Ali

Samir Ali

Branch manager

Sagar Ali

Sagar Ali

Assistant Manager

Rabina Hitang

Rabina Hitang

Documentation

Sapana Nepali

Sapana Nepali

Reception

Jhapa Birtamod
Biraj Shrestha

Biraj Shrestha

Branch Manager

Sagar Bimali

Sagar Bimali

PRO

Nisha Rai

Nisha Rai

Receptionist